новини
Всички новини

31.01.2020 г.

Покана за информационна среща на МЗХГ - 21.02.2020 г.

 

П О К А Н А

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           

Имаме удоволствието да Ви поканим на организирано от Министерството на земеделието, храните и горите информационно събитие във връзка с Кампания 2020 – Директни плащания.

Събитието ще се проведе на 21.02.2020 г. от. 10:00 ч., като регистрацията на участниците ще започне от 09:30 ч., в Парк хотел „Москва“ – гр. София.

 

Срещата ще бъде открита от ръководството на МЗХГ.

 

В хода на разяснителната кампания, на Вашето внимание ще бъдат представени презентации по следните теми:

 

 1. Директни плащания – Кампания 2020
 • Нови моменти в условията по схемите за директни плащания;
 • Подаване на заявления;

 

 1. Предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.
 • Инвестиционни мерки;
 • Компенсаторни мерки.

 

 1. Държавни помощи 2020 г. – актуално
 2. Нови моменти в законодателството в сектор Животновъдство.
 3. Обща селскостопанска политика след 2020 г.
 • Актуално относно преговорния процес на ниво ЕС;
 • Зелена архитектура.
 1. Статус на стратегическото планиране;
 2. Дискусия по направените презентации

 

Въпроси и отговори по отделни казуси.

 

Лектори на информационната кампания ще бъдат експерти от МЗХГ.

 

Ще се радваме на Вашето присъствие, то е важно за нас!

 

 

С уважение,

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА

Директор на Областна дирекция

„Земеделие” София област


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


22.05.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2023г. 81.74 KB
24.04.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2023г. 79.22 KB
21.04.2023 Протокол от 21.04.2023 г. за класиране в търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 102.50 KB
10.04.2023г. Покана за избор на лицензиран оценител, със свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастър, за отразяване на парцеларния план в кадастралната карта на с. Долни Окол. 392.09 KB
23.032023 Заповед РД 04-45-1/21.03.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за допълнение към Заповед РД-04-45/15.03.2023г. на директор на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 302.89 KB
20.03.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2023г. 79.59 KB
16.03.2023 Заповед №РД-04-45/15.03.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 1.74 MB
23.02.2023 Заповед № РД-04-37/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Изменение на парцеларен план, прието с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Вакарел, м. „Зубевица“, общ. Ихтиман. 64.15 KB
23.02.2023 Заповед № РД-04-36/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Изменение на парцеларен план, прието с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Пауново, м. „Кудийска ливада“, общ. Ихтиман. 64.60 KB
23.02.2023 Заповед № РД-04-35/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Изменение на парцеларен план, прието с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Боерица, м. „Байрам кър“, общ. Ихтиман. 86.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »