новини
Всички новини

04.12.2014 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБУЧИ СВОИ СЛУЖИТЕЛИ В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

От 15 октомври до 2 декември, в изпълнение на проект „Утвърждаване на модерната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ и Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област  обучи седемдесет и шест свои служители в Института по публична администрация.

Темите, по които се проведоха обученията са:

·        Етика и превенция на корупцията в държавната  администрация;

·        Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ;

·        Прилагане на гражданския процесуален кодекс;

·        Прилагане на Закона за защита на личните данни;

·        Прилагане на Закона за достъп до обществена информация;

·        Вътрешен финансов контрол: ефективност на системите за финансово управление и контрол;

·        Годишно счетоводно приключване на бюджетната година.

В обучителните модули по „Етика и превенция на корупцията в държавната  администрация“ и „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“ взеха участие предимно служители с ръководни функции, а в останалите модули  и служители на експертни позиции.

Лекторите, които бяха ангажирани с обученията показаха  висок професионализъм и по много достъпен и заинтригуващ начин поднесоха тези на пръв поглед скучни теми.

Всички участници бяха привлечени активно да се включат в учебния процес, чрез използване на разнородни методически похвати – с провеждане на дискусии, работа в групи и ролеви игри.

Доказателство за интереса към проведените обучения и ползата за служителите от участието в тях са продължаващите обсъждания на въпросите, поставени по време на отделните семинари, както и желанието за участие в нови форми на обучение.

В изпълнение на настоящия проект предстои провеждането на едно последно обучение в Института по публична администрация – по темата „Комуникативни умения на френски език (базов курс) за централна администрация“. В резултат на него ще бъдат обучени трима служители от Областната дирекция.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
20.02.2024 Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
19.02.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2024 г. 79.09 KB
15.01.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2024 г. 70.46 KB
11.01.2024 Заповед №РД-04-4/10.01.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост върху имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 2.09 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »