новини
Всички новини

20.06.2014 г.

Обучение, реализирано по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

 

Служители на Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област участваха в специализирано обучение, реализирано по  проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз. Стартира вторият цикъл обучения, който се провежда по специализирана тематика в рамките на изпълнението на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“.
В периода 18-20 юни 2014г. група от тридесет и пет служители от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област участва във второто специализирано обучение, осъществено от фирма - външен изпълнител, в изпълнение на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“, финансиран от ОПАК .

    

 Обучителните модули, които бяха включени в програмата, бяха по темите :

• Промяна предназначението на земеделските земи – процедура, възможности, последствия, отмяна на решения;
• Управление и промяна предназначението на поземлени имоти в горските територии.
• Опазване на земеделските земи и селскостопанското имущество.

    

 Обучението се проведе във вили Костенец. В него взеха участие служители от централното управление на Областната дирекция и от общинските служби по земеделие, разпределени на териториален принцип така, че да продължи нормалният ход на работа на администрацията.

 Темите, по които се проведе това обучение представляваха голям интерес, тъй като всеки от служителите се стреми да обогати знанията си не само в тясната област, в която работи, но желае да се запознае и с дейността на колеги с по-тесни компетентности, за подпомагане работата при предоставяне на ясна, пълна и точна  информация на клиентите – потребители на нашите услуги.
  След извършеното анкетиране се констатира, че е общо мнението, че подобни обучения са изключително полезни и интересни, както за служителите с експертни функции, така и за ръководителите на отделните звена.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.07.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 08. 2024 г. 459.17 KB
17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »