новини
Всички новини

21.05.2014 г.

Специализирано обучение, реализирано по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

 

 

Служители на Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област участваха в специализирано обучение, реализирано по  проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.Втора група от тридесет и пет служители от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област участва в специализирано обучение, осъществено от фирма - външен изпълнител, в изпълнение на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“, финансиран от ОПАК . Обучението се проведе в периода 19 - 21.05.2014г.
    Обучителните модули, които бяха включени в програмата, бяха по темите :
•    Регистрация на земеделските производители – особености и  ангажименти;
•    Условия и особености при подпомагане на земеделските производители и стопани;
•    Провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем и аренда на земи от държавния поземлен фонд – регламент, особености, често допускани грешки;   

По същата тематика се проведе обучение в периода 23-25.04.2014г. – за друга група служители.
И в това обучение взеха участие както служители от централното управление на Областната дирекция, така и от общинските служби по земеделие, разпределени на териториален принцип.
Оказва се, че подобен род обучения, свързани с преките професионални компетентности на служителите представляват голям интерес за тях. По този начин те получават информация за всички новости, свързани с работата, запознават се с особеностите на отделните сфери на дейност, придобиват нови знания, усъвършенстват придобити умения. Работата в групи, участието в горещите дискусии е показателен за ангажираността на участниците към процеса.
Анкетите, попълнени от участниците в обучението безусловни показват,  високата удовлетвореност на служителите от включването им в това обучение и желанието им да посетят семинари и курсове и на други теми, свързани с професионалната област.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.07.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 08. 2024 г. 459.17 KB
17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »