новини
Всички новини

07.05.2014 г.

Проведени обучения на служители по проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“ от ОПАК

 

 

 От сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ и Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област на 06.12.2013г. до края на месец април в изпълнение на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“ са обучени вече осемдесет и седем служители. От тях тридесет и пет преминаха специализирано обучение, а петдесет и двама – обучения по теми в Института по публична администрация.

 Проектът е естествено продължение на резултатите от реализирания първи проект „За модерна и компетентна администрация“. Двадесет служители на експертни длъжности преминаха обучение по „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения и решаване на етични дилеми и конфликти.“ Други двадесет се обучиха по темата „Практически умения за деклариране и управление на конфликти на интереси“. Счетоводителите  бяха обучени по темите „Одитна дейност на публичните финанси“ и „MS Excel за икономисти“. Трима служители се запознаха с хитростите в MS Excel, а двама преминаха курс на обучение за напреднали за придобиване на презентационни умения по Power Point. Трима висши държавни служители преминаха обучение по стратегически метниджмънт в държавната администрация.
 В периода 23 – 24.04.2014г. се проведе и специализираното обучение на първата група от 35 служители от първия цикъл по темите „Регистрация на земеделските производители – особености и ангажименти; Условия и особености при подпомагане на земеделските производители и стопани; Провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем и аренда на земи от държавния поземлен фонд – регламент, особености, често допускани грешки“.
 Отзивите на всички служители, участвали в проведените обучения показват, че като се имат предвид динамичните условия, в които живеем, непрекъснато променящата се нормативна уредба и все по-растящите изисквания и ангажименти на администрацията, не трябва да се спира усърдието по усъвършенстване професионалните компетентности на служителите, по придобиване на нови знания и умения за мотивирането им за по-успешна и дългосрочна работа.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.07.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 08. 2024 г. 459.17 KB
17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »