18.07.2024


01.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Брусен, община Етрополе 3.75 MB
01.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Етрополе, община Етрополе 4.58 MB
01.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Лъга, община Етрополе 3.14 MB
01.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Лопян, община Етрополе 3.97 MB
01.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване на трайни насаждения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Лопян, община Етрополе 2.83 MB
01.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Рибарица, община Етрополе 1.52 MB
03.08.2020 Заповеди комисии по 37в от ЗСПЗЗ община Етрополе 58.24 KB
03.08.2020 ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ОЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021г. В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ. 26.50 KB