15.07.2024


06.06.2024 Изменение на издадена заповед от директора на ОД “Земеделие“ – София област за масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г. за землището на с. Мирково, община Мирково. 69.15 KB
06.06.2024 Изменение на издадена заповед от директора на ОД “Земеделие“ – София област за масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г. за землището на с. Бенковски, община Мирково. 69.14 KB
28.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Бенковски, община Мирково. 2.99 MB
28.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Буново, община Мирково. 5.45 MB
28.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Каменица, община Мирково. 6.67 MB
28.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Мирково, община Мирково. 7.29 MB
10.11.2023 График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област 21.01 KB
10.11.2023 Предварителни регистри по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Мирково 21.44 KB
08.11.2023 Заповед за комисия по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за ползване на пасищата, мери и ливади за календарната 2024 година – с. Бенковски, община Мирково. 69.46 KB
03.11.2023 Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за ползване на пасищата, мери и ливади за календарната 2024 година - община Мирково. 264.46 KB