01.03.2024


21.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Саранци, община Горна Малина. 2.62 MB
21.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Осоица, община Горна Малина. 3.87 MB
21.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Макоцево, община Горна Малина. 4.34 MB
21.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Долно Камарци, община Горна Малина. 5.68 MB
21.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Горна Малина, община Горна Малина. 1.03 MB
10.11.2023 График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област 21.01 KB
10.11.2023 Предварителни регистри по чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Горна Малина 6.79 KB
03.11.2023 Заповеди за комисии по чл.37ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за ползване на пасищата, мери и ливади за календарната 2024 година за землищата на община Горна Малина. 385.93 KB