21.05.2024


18.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с.Смолско, община Мирково. 8.90 MB
18.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с.Мирково, община Мирково. 6.16 MB
18.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с.Карлиево община Мирково. 2.20 MB
18.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с.Каменица община Мирково. 6.10 MB
18.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с.Буново, община Мирково. 4.62 MB
13.11.2020 Предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Мирково 14.63 KB
04.11.2020 Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2021 година за землищата на община Мирково 381.45 KB