16.06.2024


Изменение на заповед N ПО-09-809-1/1.10.2019 г. за изготвеното служебно разпределение за орна земя за землището на с. Видраре, община Правец 67.01 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Видраре, община Правец – служебно разпределение 701.56 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Равнище, община Правец – служебно разпределение 644.09 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Джурово, община Правец 707.01 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Калугерово, община Правец 7.93 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Манаселска река, община Правец 3.75 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Осиковица, община Правец 1.29 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на гр.Правец, община Правец 1.44 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Правешка Лакавица, община Правец 6.42 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Разлив, община Правец 618.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »