13.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Златица, община Златица. 8.43 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Църквище, община Златица. 1.66 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Петрич, община Златица. 5.53 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Карлиево, община Златица. 3.14 MB
Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2020 година - община Златица. 306.66 KB
Предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Златица 23.50 KB