29.05.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с. Повалиръж, община Сливница. 225.25 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с.Пиштане, община Сливница. 215.79 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с. Извор, община Сливница. 218.32 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с. Гургулят, община Сливница. 215.35 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с. Дроготинци, община Сливница. 299.39 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с. Бърложица, община Сливница. 241.52 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с.Братушково, община Сливница. 235.77 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с. Алдомировци, община Сливница. 373.65 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за замлището на с.Радуловци, община Сливница. 204.34 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - София област за назначаване на комисии по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за каленрната 2020г., за землищата на община Сливница. 566.97 KB