12.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Долно Камарци, община Горна Малина. 852.15 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Саранци, община Горна Малина. 562.20 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Осоица, община Горна Малина. 842.87 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Негушево, община Горна Малина. 883.14 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Макоцево, община Горна Малина. 915.23 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Гайтанево, община Горна Малина. 760.43 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Горна Малина, община Горна Малина. 918.46 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Белополци, община Горна Малина. 774.96 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Байлово, община Горна Малина. 1.22 MB
Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин – офис Горна уведомява всички сМалинаобственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени карта на масивите за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и регистрите към нея по чл. 74, ал.4 от ППЗСПЗЗ /за пасища, мери и ливади/ в землищата на територията на община Елин Пелин за календарната 2020 г. 25.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »