12.06.2024


16.06.2020 Заповед №ПО-09-252-2 от 16.06.2020г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” –София област за изменение на заповед № ПО-09-1468-2/18.12.2019 г. за изготвеното споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Бракьовци, общ. Годеч. 81.99 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Лопушня, община Годеч 315.23 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Комщица, община Годеч 867.24 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Каленовци, община Годеч 322.27 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Губеш, община Годеч 1.11 MB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Голеш, община Годеч 305.02 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Гинци, община Годеч 984.40 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Букоровци, община Годеч 198.08 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Бракьовци, община Годеч 1.02 MB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Бърля, община Годеч 513.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »