14.06.2024


15.05.2020 Заповед ПО-09-209-3/15.05.2020г. на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на гр. Етрополе, община Етрополе 1.32 MB
08.05.2020 Предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землището на гр.Етрополе, община Етрополе 24.00 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Бойковец, община Етрополе - ливади 1.35 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Бойковец, община Етрополе - мери и пасища 311.48 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Брусен, община Етрополе 557.53 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Етрополе, община Етрополе 4.56 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Лъга, община Етрополе 449.69 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Рибарица, община Етрополе 968.50 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Ямна, община Етрополе 620.54 KB
Предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Етрополе 23.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »