16.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Столник, община Елин Пелин. 454.56 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Потоп, община Елин Пелин. 270.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Крушовица, община Елин Пелин. 168.42 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Григориево, община Елин Пелин. 207.54 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Елешница, община Елин Пелин. 430.12 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Чурек, община Елин Пелин. 1.04 MB
Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителни карти на масивите за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и регистрите към тях по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ /за пасища, мери и ливади/ в землищата на територията на община Елин Пелин за календарната 2020 г. 28.00 KB
Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за землищата на община Елин Пелин за календарната 2020 година. 1.32 MB