20.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Делян , община Божурище. 310.56 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Хераково , община Божурище. 1.17 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Росоман , община Божурище. 793.11 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Пожарево , община Божурище. 1.15 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Златуша , община Божурище. 789.90 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Гурмазово , община Божурище. 354.00 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - София област за назначаване на комисии за процедурата по чл.37ж,от ЗСПЗЗ за календарната 2020, за землищата на община Божурище. 453.65 KB