16.04.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Горна Малина за стопанската 2018-19 година 872.41 KB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Саранци, община Горна Малина 733.64 KB
Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София област издадени по реда на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ за землищата на община Горна Малина 1.41 MB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Априлово, община Горна Малина 1012.41 KB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Макоцево, община Горна Малина 1.28 MB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Долно камарци, община Горна Малина 1.23 MB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Осоица, община Горна Малина 1.16 MB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Гайтанево, община Горна Малина 614.27 KB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Негушево, община Горна Малина 920.34 KB
"Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на Горна Малина, община Горна Малина 887.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »