24.04.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Драгоман за стопанската 2018-19 година 1.67 MB
Заповед за изменение на заповед РД-12-С-460/27.09.2018г. на директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37в, за землището на с. Цръклевци общ. Драгоман за стопанската 2018 - 2019. 117.50 KB
Писмо 1 от 3 Предишно Сладващо Заглавие: Заповед за изменение на заповед РД-12-С-806/20.12.2018г. на директора на ОД "Земеделие" София област по 37ж, за землището на с. Цръклевци община Драгоман за стопанската 2018 - 2019. 111.50 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., община Драгоман 10.76 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - София област за назначаване на комисии за процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. за землищата а община Драгоман. 567.20 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Долно ново село, община Драгоман 166.37 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Прекръсте община Драгоман 393.22 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Владиславци община Драгоман 783.01 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Летница община Драгоман 341.98 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Липинци община Драгоман 229.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »