03.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Салманово, общ. Шумен - публикувано на 28.11.2023 г. 4.91 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Салманово, общ. Шумен - публикувана на 28.11.2023 г. 547.96 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Струйно, общ. Шумен - публикувано на 27.11.2023 г. 2.32 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Струйно, общ. Шумен - публикувана на 27.11.2023 г. 546.78 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г.-ползватели на ЗЗ от ДПФ за землище Средня община Шумен-публикувана на 17.11.2023 г. 334.33 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Средня, общ. Шумен - публикувано на 14.11.2023 г. 115.82 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Средня, общ. Шумен - публикувана на 14.11.2023 г. 546.53 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Градище, общ. Шумен - публикувано на 13.11.2023 г. 1.56 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Градище, общ. Шумен - публикувана на 13.11.2023 г. 544.07 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мараш, общ. Шумен - публикувано на 13.11.2023 г. 1.87 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане