29.02.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мировци, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2023 г. 2.34 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Мировци, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2023 г. 544.03 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Памукчи, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2023 г. 2.11 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Памукчи, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2023 г. 546.00 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар - публикувано на 21.11.2023 г. 4.07 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар - публикувана на 21.11.2023 г. 546.85 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Беджене, общ. Нови Пазар - публикувано на 21.11.2023 г. 1.14 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Беджене, общ. Нови Пазар - публикувана на 21.11.2023 г. 545.61 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Войвода, общ. Нови Пазар - публикувано на 31.10.2023 г. 2.44 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Войвода, общ. Нови Пазар - публикувана на 31.10.2023 г. 545.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане