29.02.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Становец, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2023 г. 1.50 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Становец, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2023 г. 544.86 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувано на 10.10.2023 г. 2.08 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувана на 10.10.2023 г. 519.74 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувано на 06.10.2023 г. 2.08 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувана на 06.10.2023 г. 523.35 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувано на 06.10.2023 г. 1.43 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувана на 06.10.2023 г. 548.98 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Байково, общ. Хитрино - публикувано на 06.10.2023 г. 1022.64 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Байково, общ. Хитрино - публикувана на 06.10.2023 г. 549.76 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане