29.11.2023


Заповед № АУ-42-102-9 от 28.03.2019 г. за изменение на заповед № РД-13-58/19.12.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Войвода, общ. Нови пазар, публикувана на 29.03.2019 г. 59.44 KB
Заповед № АУ-42-102-11 от 28.03.2019 г. за изменение на заповед № РД-13-60/19.12.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Правенци, общ. Нови пазар, публикувана на 29.03.2019 г. 58.92 KB
Заповед № АУ-42-102-10 от 28.03.2019 г. за изменение на заповед № РД-13-56/19.12.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Избул, общ. Нови пазар, публикувана на 29.03.2019 г. 58.99 KB
Заповед № АУ-42-102-1 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед № 13-9-12/26.10.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Войвода, общ. Нови пазар за стопанската 2018-2019 година 58.28 KB
Заповед № АУ-42-102-2 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед № 13-9-35/06.11.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Правенци, общ. Нови пазар за стопанската 2018-2019 година 58.55 KB
Заповед № АУ-42-102-3 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед № 13-9-21/01.11.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Избул, общ. Нови пазар за стопанската 2018-2019 година 58.53 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар, публикувана на 03.01.2019 г. 68.72 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Войвода, общ. Нови пазар, публикувана на 03.01.2019 г. 69.49 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Стан, общ. Нови пазар, публикувана на 03.01.2019 г. 68.93 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар, публикувана на 03.01.2019 г. 69.41 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане