10.07.2020


18.01.2018г. Конкурс младши експерт в ОСЗ Брезово . 152.65 KB
18.01.2018г. Конкурс главен експерт ОСЗ Пловдив. 153.22 KB
Покана на основание чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ за избор на независим оценител. 1.29 MB
06.06.2017г. Протокол от проведен конкурс за длъжност старши експерт за Общинска служба по земеделие "Първомай". 782.18 KB
18.05.2017г. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт в ОСЗ " Първомай" . 2.00 MB
03.05.2017г. Обявление конкурс за старши експерт в ОСЗ-Първомай. 1.62 MB
Протокол от проведен конкурс за главен експерт за ОСЗ Хисаря. 1.13 MB
22.03.2017г. Протокол и списъци за допуснати кандидати за длъжността главен експерт за Общинска служба по земеделие Хисар . 1.95 MB
07.03.2017г. КОНКУРС за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Хисаря, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 88.00 KB
15.02.2017г. Протокол от проведен конкурс за длъжността " старши експерт" в Общинска служба по земеделие " Първомай " , ГД " Аграрно развитие" при Областна дирекция " Земеделие " - Пловдив . 1.25 MB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.