23.06.2024


Информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Левски 45.00 KB
Информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 45.00 KB
Длъжностна характеристика за длъжността Началник - ОСЗ - Плевен о офис Пордим 2.45 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 1.93 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 1.90 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 1.90 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Левски 1.86 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.83 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 125.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-124 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Началник" на ОСЗ - Плевен и офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 612.41 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа