20.07.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-126 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен Директор" на ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 432.65 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-122 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Директор на дирекция" "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 449.71 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „Началник” на ОСЗ-Плевен и офис Пордим, ГД „АР”, ОД „Земеделие” - Плевен 1.93 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АПФСДЧР", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 1.87 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 2.11 MB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.41 KB
ОБЯВЯВА Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ДИРЕКТОР” на Главна дирекция „Аграрно развитие” Конкурс за длъжността “ДИРЕКТОР” на дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” Конкурс за заемане на длъжността “НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие 118.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-365 от 02.12.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши Счетоводител”, в Дирекция „АПФСДЧР”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 812.38 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-353 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в ОСЗ - Гулянци, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 423.30 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-353 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в ОСЗ - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 874.19 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа