20.04.2024


Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Гулянци, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.03 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Плевен, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.06 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Никопол, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.06 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие-Кнежа, ИРМ офис-Искър, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.28 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.82 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.92 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.98 MB
Конкурс за работа ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 150.50 KB
Важно! Заповед прекратяване на конкурси. Прекратява се конкурса обявен със заповед № РД-159 от 30.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен 80.71 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-159 от 30.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 988.06 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа