16.01.2021


Информация 374.15 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ-Кнежа, Главна дирекция „Аграрно развитие” относно провеждането на конкурса 231.68 KB
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-04-280/13.11.2020 241.39 KB
Обява, информация и документи за кандидатстване за длъжността: “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”: в ОСЗ-Кнежа, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 157.90 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжност „Младши експерт“ в ИРМ-Белене, ОСЗ-Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, ОД „Земеделие“ гр. Плевен. 231.34 KB
Списък с допуснати/недопуснати кандидати за длъжност "Младши експерт" в ИРМ-Белене, ОСЗ-Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, ОД "Земеделие" гр. Плевен 223.65 KB
Обява, информация и документи за кандидатстване за длъжността: “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”: в ИРМ-Белене, ОСЗ-Левски, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.20 MB
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт” в ГД „АР”, Областна дирекция „Земеделие” – Плевен 83.00 KB
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността „старши счетоводител” в дирекция „АПФСДЧР” 253.41 KB
Списък с допуснати/недопуснати кандидати за длъжност "Младши експерт" в ОД "Земеделие" гр. Плевен 275.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък


 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

Национална Селска Мрежа