25.09.2023


Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността длъжността „Началник” на ОСЗ-Гулянци, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 231.87 KB
Списък с допуснати кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК”, ОСЗ-Гулянци в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 242.42 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 55.98 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Началник, ОСЗ-Гулянци, ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 531.10 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 532.93 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността длъжността „Началник” на ОСЗ-Плевен и ИРМ – Пордим, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 232.75 KB
Списък с допуснати кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК”, ОСЗ-Плевен и ИРМ-Пордим в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 232.06 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”, ИРМ – Пордим, ОСЗ-Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 233.02 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в ОСЗ-Кнежа, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 232.26 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши експерт - ИРМ-Пордим, ОСЗ-Плевен, ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 244.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа