13.06.2024


Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в Дирекция “АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 232.64 KB
Списък с допуснати кандидати за длъжността „главен експерт” в Дирекция “АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 230.91 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастванe, длъжностна характеристика и информация за длъжността „Главен експерт” в Дирекция “АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 570.20 KB
ОБЯВА конкурс за длъжността „Главен експерт” в Дирекция “АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 285.93 KB
Списък с допуснати кандидати и информация за оценяване за длъжността „младши експерт” в ОСЗ-Никопол в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 464.86 KB
Списък с допуснати кандидати и информация за оценяване за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ (АПФСДЧР), Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 453.07 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастванe, длъжностна характеристика и информация за длъжността „Младши експерт” в ОСЗ-Никопол, ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 2.89 MB
ОБЯВА конкурс за длъжността „Младши експерт” в ОСЗ-Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 429.03 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастванe, длъжностна характеристика и информация за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 2.82 MB
ОБЯВА конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция „Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 283.69 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа