20.08.2019


Протокол от 17.01.2019 на комисията по определене средно рентно плащане. 579.84 KB
Протокол от 18.01.2018 на комисията по определене средно рентно плащане. 572.26 KB
Протокол от 19.01.2017 на комисията по определене средно рентно плащане. 522.40 KB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през стопанската 2015-2016 за землищата в област Плевен 508.19 KB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през стопанската 2014-2015 за землищата в област Плевен 3.30 MB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през стопанската 2013-2014 за землищата в област Плевен 3.44 MB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през 2013 за землищата в област Плевен 968.61 KB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през 2012 за землищата в област Плевен 3.18 MB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане за землищата в област Плевен 2.52 MB

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа