новини
 • 17.12.2020 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.
  прочети >>
 • 12.08.2020 г.
  ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв.
  прочети >>
 • 18.03.2020 г.
  Важно за земеделските стопани
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-282/17.11.2020г. 473.76 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-243/15.10.2020г. 496.71 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-242/15.10.2020г. 369.15 KB
Заповед №РД-04-282/17.11.2020г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор в землището на с. Асеново и необходимите документи за участие. 787.31 KB
Заповед №РД-04-283/18.11.2020г. за класираните кандидати от проведен търг по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-105/05.08.2020г. 563.28 KB
ЗАПОВЕД РД–04-259/28.10.2020 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №02/18.09.2020 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2020/2021г. 398.93 KB
Протокол №1/16.10.2020г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-120/10.09.2020г. 279.62 KB
Заповед №РД-04-242/15.10.2020г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на първи търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за земеделска земя в стопански двор в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и необходими документи за участие 490.77 KB
Заповед №РД-04-243/15.10.2020г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за земеделски земи в стопански двор в с. Обнова, общ. Левски и необходими документи за участие 490.76 KB
Протокол №2/18.09.202г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-116/26.08.2020г 398.96 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-105/05.08.2020г. 489.15 KB
До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни 235.08 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2020-2021 152.21 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2020-2021 153.61 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2020-2021 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 102.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък


 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

Национална Селска Мрежа