новини
 • 18.07.2022 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 11.03.2022 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 01.11.2021 г.
  Електронни административни услуги предоставяни от областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Плевен
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД 09-847/22.07.2022г. и Заповед РД 09-858/28.07.2022г. за забрана за косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти през периода от 25-07-2022г. до 07-08-2022г. вкл. 329.19 KB
Протокол №1/25.07.2022г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-75/20.06.2022г. 550.33 KB
Протокол №1/22.07.2022г. от проведен търг I тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-71/16.06.2022г. 3.27 MB
Заповед №РД-04-76/20.06.2022г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за класиране на участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове в землищата на с. Пелишат и с.Дъбован. 553.50 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2022-2023 157.75 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2022-2023 159.31 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем за 2022-2023 по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ. 47.07 KB
3аповед № РД-04-75/20.06.2022г. за откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за срок от 1 (една) стопанска година в Област Плевен за стопанската 2022-2023 година. 302.27 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2022-2023 308.93 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2022/2023 58.07 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2022/2023 55.97 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2022-2023г - (първа тържна сесия) 632.50 KB
3аповед № РД-04-71/16.06.2022г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година. 507.89 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2022г 536.56 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mай 2022г 612.57 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.00 до 18.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

Национална Селска Мрежа