21.04.2024


Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 3.41 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-44 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Плевен офис Пордим, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.41 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-44 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.15 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-44 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Левски офис Белене, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.12 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-46 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” дирекция, "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.02 MB
Конкурс за работа ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 69.63 KB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 11.14 MB
СПИСЪК на допуснатите до участие в конкурса кандидати процедура "ИНТЕРВЮ", обявен със заповед № РД-5 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 411.94 KB
СПИСЪК на допуснатитедо участие в конкурса кандидати процедура "ИНТЕРВЮ", обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (Наредба 3/99), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 402.36 KB
СПИСЪК на допуснатите до участие в конкурса процедура "ИНТЕРВЮ", обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (ЗОЗЗ), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 411.91 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа