23.05.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-5 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.01 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-7 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ЛЕВСКИ” в общинска служба по земеделие - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 839.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (ЗОЗЗ), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.76 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (Наредба 3/99), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 2.26 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 794.22 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Кнежа - ИРМ Искър, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 877.78 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Червен Бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 901.21 KB
Конкурс за работа ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 74.98 KB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 664.53 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-286 от 08.11.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ЧЕРВЕН БРЯГ” в общинска служба по земеделие - Червен Бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 364.55 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа