20.07.2024


Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 3.56 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 96.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 4.53 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (ДПФ), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 2.20 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 4.02 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Плевен офис Пордим, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие” - Плевен 2.21 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-132 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в общинска служба по земеделие - Долни Дъбник, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.37 MB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 1.80 MB
Конкурс за работа ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 2.47 MB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 3.17 MB
 1. «
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа