28.05.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-288 от 08.11.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ПЛЕВЕН” в общинска служба по земеделие - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 442.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-284 от 08.11.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 392.47 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-282 от 08.11.2013. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” дирекция, "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 417.41 KB
ОБЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ЧЕРВЕН БРЯГ”, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-286/08.11.2013 5.05 MB
ОБЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ПЛЕВЕН”, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-288/08.11.2013 4.88 MB
ОБЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР" на областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-284/08.11.2013 4.37 MB
БЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, дирекция "АПФЦДЧР" на областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-282/08.11.2013 4.53 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-133 от 17.09.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие - Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 391.90 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Татари общ. Белене 136.71 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Петокладенци общ. Белене 136.55 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа