18.07.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-349 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 794.82 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.66 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 826.70 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Червен бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 501.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-351 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен експерт”, в ОСЗ - Кнежа, ИРМ-Искър, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 436.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-347 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен Счетоводител”, в Дирекция „АПФСДЧР”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 764.42 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване. 17.02 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Червен бряг, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.72 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Плевен, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.90 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Левски, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.89 MB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа