21.05.2024


ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 124.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-198 от 23.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 848.43 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-196 от 23.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 555.59 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-186 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Плевен, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 805.98 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-188 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Левски, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 436.51 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-184 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Никопол, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 427.01 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-182 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Началник" на ОСЗ - Плевен и офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 921.75 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-178 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 892.52 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-180 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 427.89 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.43 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа