28.05.2024


Заповед РД-151/03.08.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. експерт - ГД"АР", ОДЗ – Плевен 272.93 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 1.31 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.27 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 1.30 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Долни Дъбник 1.28 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Гулянци 1.28 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. Инспектор - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 1.46 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 110.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-75 от 18.04.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността главен инспектор ГД"АР" - ОДЗ – Плевен 619.99 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-64 от 07.04.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Гл. експерт - ОСЗ - Червен Бряг 365.42 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа