18.07.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса, обявен със заповед № РД-372 от 05.12.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 167.01 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-372 от 05.12.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 170.59 KB
Официална покана по реда на чл.87, ал.1 от ЗЗД до г-н Калин Цветков - Управител на "Теодор Маджаров" ЕООД - с. Коиловци 196.37 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в областна дирекция “Земеделие” – Плевен 425.82 KB
ОБЯВА конкурс за длъжността “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-372/05.12.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ - Плевен 60.50 KB
Заповед РД-347 09.11.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа. 18.81 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-319 от 18.10.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ – Плевен 228.79 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-317 от 18.10.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - Дирекция "АПФСДЧР” 32.84 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 1.30 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 602.69 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа