18.07.2024


Длъжностна характеристика и информация за длъжността мл. експерт - ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 371.24 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 150.65 KB
Заповед РД-412/11.10.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността старши експерт ОСЗ-Кнежа, офис Искър. 186.05 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-277 от 12.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Никопол 399.01 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-279 от 12.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа 241.28 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-277 от 12.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 196.92 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 405.38 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 543.62 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Никопол 404.26 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 238.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа