29.05.2024


Заповед РД-266/25.08.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността старши експерт ОСЗ-Кнежа, офис Искър. 182.10 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-180 от 25.07.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 25.59 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-178 от 25.07.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Началник" на ОСЗ - Никопол 17.61 KB
Заповед РД-249 15.08.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа. 154.99 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-182 от 25.07.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа 18.33 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 600.99 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 543.62 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Началник - ОСЗ - Никопол 715.93 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 243.47 KB
Заповед РД-02 12.01.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 138.28 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа