20.05.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-05 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 546.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 443.82 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в ОСЗ - Плевен, офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 447.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.11 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Никопол, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 507.90 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен, ИРМ Пордим 1013.09 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.36 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 1.09 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 1.48 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 1.43 MB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа