новини
 • 28.07.2022 г.
  Важно- допълнение към Заповед за забрана за косене
  прочети >>
 • 25.07.2022 г.
  От 25 юли до 7 август 2022 г. се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 • 20.07.2022 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Важно! Заповед РД-04-93/22.06.2022 г. за откриване процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване, за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 160.32 KB
Важно! Съобщение, във връзка с изменение на чл. 58о от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обн. ДВ бр. 106 от 21 декември 2018 г.и по реда на Наредба № 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 63.00 KB
Важно! В СРОК ДО 05-ТИ АПРИЛ 2021 ГОДИНА: 1. Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 2.Предприятията за преработка на зърно следва да подадат в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие (Приложение 7 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 60.00 KB
Важно! В срок до 03-ти март 2021 година Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 28.90 KB
Важно! В срок до 03 август т.г. следва да се подадат декларациите за складовата наличност зърно.(Приложение 2) за м. юли 29.65 KB
Важно! В срок до 03 юли 2020 година: 1. Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.215 г.). 2. Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие (Приложение 7 от Наредба № 23/29.12.215 г.). 61.50 KB
Важно! В срок до 3.06.2020г. да се подадат декларациите за наличното зърно в сладовете (Приложение 2) за месец май 164.00 KB
Важно! ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ФОНД НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ОТ 01.05 ДО 31.10 ВКЛЮЧИТЕЛНО 111.45 KB
Важно! В срок до 3.04.2020г. се подават декларациите за наличното зърно в сладовете (Приложение 2) за месец март и преработеното количество зърно за първото тримесечие на 2020 г. (Приложение 7) 61.50 KB
Важно! Съобщение във връзка с Кампания „Директни плащания 2020“ с цел подобряване на административното обслужване на земеделските стопани и избягване концентрацията на много хора на едно място и в затворени помещения, предвид епидемиологичната обстановка 19.16 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »
Go back

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 305"

Електронни услуги      

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"