новини
 • 06.02.2023 г.
  Земеделските производители, кандидатстващи по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)
  прочети >>
 • 16.01.2023 г.
  Съобщение за липса на електрозахранване поради ремонти дейности на 17.01.23 от 09:00ч. до 17:00ч.
  прочети >>
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Важно! Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2021/2022 година в Област Пазарджик 19.28 KB
Важно! Съобщение, във връзка с изменение на чл. 58о от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обн. ДВ бр. 106 от 21 декември 2018 г.и по реда на Наредба № 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 63.50 KB
Важно! В срок до 05-ти септември 2022 г. всеки ползвател на обект за съхранение на зърно (ОСЗ) с капацитет над 50 тона, вписан в базата данни, следва да подаде декларация за складовата наличност от зърно за изминалия месец (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г). в ОД „Земеделие” гр. Пазарджик. 30.14 KB
Важно! Заповед РД-04-93/22.06.2022 г. за откриване процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване, за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 160.32 KB
Важно! Съобщение, във връзка с изменение на чл. 58о от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обн. ДВ бр. 106 от 21 декември 2018 г.и по реда на Наредба № 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 63.00 KB
Важно! В СРОК ДО 05-ТИ АПРИЛ 2021 ГОДИНА: 1. Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 2.Предприятията за преработка на зърно следва да подадат в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие (Приложение 7 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 60.00 KB
Важно! В срок до 03-ти март 2021 година Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 28.90 KB
Важно! В срок до 03 август т.г. следва да се подадат декларациите за складовата наличност зърно.(Приложение 2) за м. юли 29.65 KB
Важно! В срок до 03 юли 2020 година: 1. Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.215 г.). 2. Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие (Приложение 7 от Наредба № 23/29.12.215 г.). 61.50 KB
Важно! В срок до 3.06.2020г. да се подадат декларациите за наличното зърно в сладовете (Приложение 2) за месец май 164.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »
Go back

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 318"

      

     Електронни услуги  

     ---------------------------    

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване