18.04.2024


Заповед № РД-05-234/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Смочево. Публикуванo на 04.10.2018 г. 5.20 MB
Заповед № РД-05-232/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Падала. Публикуванo на 03.10.2018 г. 1.63 MB
Заповед № РД-05-233/01.10.2018г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Рила. Публикуванo на 03.10.2018г. 3.05 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил. Публикуванo на 19.09.2018 г. 3.06 MB
На 14.09.2018г. от 14.30 часа в ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землището на село Смочево. Публикувано на 12.09.2018 г. 73.50 KB
На 03.09.2018г. от 12:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала. Публикувано на 29.08.2018 г. 73.50 KB
На 16.08.2017г. от 10:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала - - публикувано на 14.08.2018 г. 73.50 KB
Заповед № РД-05-145 / 06.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 06.08.2018 г. 220.11 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кочериново - офис Рила - публикуван на 01.08.2018 г. 307.78 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа