26.05.2024


Заповед № РД-04-158/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Смочево. Публикувано на 08.10.2020г. 4.88 MB
Заповед № РД-04-159/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Рила. Публикувано на 08.10.2020г. 4.45 MB
Обявление за провеждане на заседание на комисия назначена със заповед № РД-07-63/05.08.2020г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил 29.14 KB
Съобщение за провеждане на заседания на Комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила 57.56 KB
Заповед № РД-07-63/05.08.2020г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 05.08.2020г. 243.57 KB
Предварителни регистри за землищата на община Рила 352.71 KB
ОБЯВА за изготвени предварителни регистри за землищата на община Рила 279.35 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа