02.12.2020


Заповед № РД-05-479/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Тополница . Публикувана на 29.12.2017 г. 790.87 KB
Заповед № РД-05-478/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Дупница . Публикувана на 29.12.2017 г. 928.17 KB
Заповед № РД-05-477/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Бистрица. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.20 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 12.12.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Дупница ще заседава комисията за землище гр. Дупница. На 12.12.2017г от 11:00 часа за землище с. Самораново. На 12.12.2017г от 12:00 часа за землище с. Бистрица. На 12.12.2017г от 13:00 часа за землище с. Тополница. 100.50 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Дупница 77.00 KB
Заповед №РД-05-408/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Дупница, с. Бистрица, с. Самораново и с. Тополница, община Дупница за календарната 2018 година 219.58 KB
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа