18.04.2024


Заповед тютюн - публикувано на 27.04.2020 г. 70.36 KB
Заповед №РД-04-59/10.04.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ - с. Костино, община Кърджали - публикувано на 10.04.2020 г. 594.39 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Черноочене за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 248.50 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Момчилград за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 276.93 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Кърджали за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 64.13 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Крумовград за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 802.85 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Кирково за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 495.62 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Джебел за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 30.00 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Ардино за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 67.05 KB
Актуални телефонни номера и имейли на служители от ОСЗ на територията на област Кърджали - публикувано на 10.04.2020 г. 16.72 KB
 1. «
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 8. 23
 9. 24
 10. 25
 11. 26
 12. »