29.05.2024


Срокът за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите се удължава до 30 април 2020 година - публикувано на 12.03.2020 г. 71.43 KB
Образец на заявление за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 30.09 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2020 - публикувано на 04.03.2020 г. 840.16 KB
Обявление Хаджийско - публикувано на 04.03.2020 г. 70.89 KB
Заповед № РД 09-232 от 28.02.2020 121.39 KB
Заповед №РД 46-67/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и списък на свободните имоти с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади от ДПФ, за отдаване под наем/аренда за стопанската 2020-2021 година на територията на област Кърджали - публикувано на 27.02.2020 г. 306.40 KB
Уведомление до Мартин Сербезов - публикувано на 12.02.2020 г. 157.76 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2020/2021 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини на територията на област Кърджали - публикувано на 31.01.2020 г. 237.67 KB
Протокол на комисия за избор на оценител - публикувано на 27.01.2020 г. 76.21 KB
ОД „Земеделие” – Кърджали, организира избор за независим оценител на недвижими имоти, вписан в Регистъра на независимите оценители, за изготвяне на пазарни оценки на земи по чл. 27, ал. 6 и ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ - публикувано на 22.01.2020 г. 68.08 KB
 1. «
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. »