29.05.2024


Образец на заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди – публикувано на 20.01.2020 г. 62.17 KB
Образец на заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии – публикувано на 20.01.2020 г. 54.02 KB
Образец на заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/ промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди – публикувано на 20.01.2020 г. 81.01 KB
Образец на заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/ промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – публикувано на 20.01.2020 г. 100.28 KB
Протокол от 09.01.2020 г. с резултати от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година - публикувано на 14.01.2020 г. 130.38 KB
Протокол от 12.12.2019 г. с резултатите от проведена втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 г. 977.14 KB
Търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 973.65 KB
Решение № К – 08 от 07.11.2019 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи – публикувано на 08.11.2019 79.50 KB
Обява за заседание на комисията по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ в община Черноочене - публикувано на 06.11.2019 176.81 KB
Заповед №РД-04-132/01.11.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2019/2020 година за отглеждане на ЕПК и МФК - житни, бобови и техните смески /срок от 5 стопански години/, за създавен и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 1.36 MB
 1. «
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 8. 27
 9. 28
 10. 29
 11. 30
 12. »