15.04.2024


Указания към бизнес операторите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19 – публикувано на 26.03.2020 г. 153.50 KB
Протокол за извършена проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Кърджали - публикувано на 25.03.2020 г. 495.79 KB
Информация за земеделските стопани от МВР относно пропускане през КПП - публикувано на 25.03.2020 г. 16.77 KB
Решение № К – 03 от 12.03.2020 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи – публикувано на 24.03.2020 г. 78.50 KB
Образци по Наредба 3 - публикувано на 18.03.2020 г. 1.47 MB
Списък с адреси, телефони и ел. пощи на ОДЗ Кърджали и ОСЗ - публикувано на 18.03.2020 г. 70.10 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ - публикувано на 18.03.2020 г. 26.50 KB
ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията, съгласно публикувания индикативен график - публикувано на 17.03.2020 г. 79.52 KB
Обявление Врело - публикувано на 12.03.2020 г. 70.97 KB
Срокът за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите се удължава до 30 април 2020 година - публикувано на 12.03.2020 г. 71.43 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »