новини
Всички новини

25.07.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ! ЗАБРАНА ЗА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВИ И ХРАСТИ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ!


С цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари, министърът на земеделието е издал Заповед №РД-09-847/22.07.22г., допълнена със Заповед №РД-09-858/28.07.22 г., приложени по-долу - да не се извършва косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 25 юли 2022 г. до 7 август 2022 г. включително, от земеделски стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица при поддържане на постоянно затревените площи и обработваеми земи в състояние, годно за производство.
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за есенната кампания 2022г. в Общините Каварна и Шабла. 489.11 KB
График за извършване на ГТП на Земеделска и горска техника за м. Септември 2022 г. в община Добричка. 266.51 KB
График за извършване на ГТП на Земеделска и горска техника за м. Септември 2022 г. в община Шабла. 224.66 KB
График за извършване на ГТП на Земеделска и горска техника за м. Септември 2022 г. в община Балчик. 299.72 KB
ОД "Земеделие" гр. Добрич ви уведомява, че прегледите на 21.09.2022 г. на с. Красен и с. Къпиново се преместват на 29.09.2022 г. и прегледите от 22.09.2022 г. за с. Кардам на 03.10.2022 г. 0 Байт
График за извършване на проверки в Община Генерал Тошево 562.11 KB
График за извършване на проверки в Община Крушари 289.47 KB
График за извършване на проверки в Община Тервел 286.66 KB
Заповед РД-04-74/11.08.2022 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за изключване от тръжна процедура по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на имот с идентификатор 69643.12.37 в землището на С. Стражица 61.14 KB
Решение № 7/09.08.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 84.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »